E-Komuna – Paraqite problemin

Sistemi ju mundëson që në çdo kohë brenda ditës, shtatë ditë në javë, nëpërmjet internet portalit të komunës tone, të paraqitni problem komunal të cilin shërbimet tona do të mundohet ta zgjedhin ose t’ju informojnë deri ku është arrit me zgjedhjen e problemit në afat kohor sa më të shkurt të mundshëm.

Udhëzim për shfrytëzim të sistemit

Nga lista e problemeve në menunë e sistemit zgjedhni problemin tuaj. Në aplikacionin shënoni adresën e saktë (rrugën dhe numrin) ose përshkruani vendndodhjen ku duhet të ndërmerret intervenimi. Shënoni kontakt informatat tuaja që të mundemi t’ju përgjegjemi dhe t’ju informojmë.

Çka mund të lajmëroni nga lista:

Ndriçim rrugor

 • Lajmëroni defekt të ndriçimit rrugor.

Rrugë dhe trotuare

 • Lajmëroni dëmtim të asfalltit, betonit, kockave të gurit dhe bekaton;
 • Lajmëroni punë në rrugë dhe trotuare

Objekte jostabile/nën rrënim

 • Lajmëroni objekte që kanë tendencë për rrënim: shtëpi të vjetra, mure të vjetra, etj.

Pajisje urbane

 • Lajmëroni dëmtim të pajisjeve lokale; ulëse publike, shporta për mbeturina dhe parqet zbavitëse për fëmijë.

Ndërtime dhe ndërtime të egra

 • Lajmëroni fillimi e ndërtimit të objektit të ri ose mbindërtim të objektit ekzistues.

Ambienti jetësor

 • Lajmëeroni erë të pakëndshme, ndotje të ajrit ambiental, ujrave (lumej dhe liqej);
 • Lajmëroni zhurmat e shpeshta dhe të gjata nga objektet hotelierike, punës së maqinave dhe maqinerive.

Mbeturina

 • Lajmëroni veprim të pandërgjegjshëm me mbeturinat e parrezikshme komunale, komerciale, mbeturina bimore, mbeturina nga paketime, mbeturina të vajrave, veturaa të vjetra, probleme me mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave nga NKP, mbeturina në pronë private që shkakton keqësimin e shëndetit tek njerëzit, mbeturina ndërtimore në rrugët rajonale dhe në natyrë.

Qen endacak

 • Lajmëroni presence të qenve endacak në sipërfaqe publike të cilët janë të sëmurë dhe agresiv.

Gjelbërim publik

 • Lajmëroni shkatërrimin dhe uzurpimin e gjelbërimit publik, gjelbërimit përskaj rrugëve, parqeve, plloshtadeve, kej, monumenteve kulturo-historike, vendparkimeve publike, parqeve zbavitesë për fëmijë, varrezave.

Ujësjellës dhe kanalizim
Sinjalizim komunikacioni


Поддржано од УСАИД - Проект за локална самоуправа
©2011 Powered by ZELS